Om VS

Verdens Sinnssjukehus er ein nullprofittsorganisasjon som har som m?l ? ende opp som eit multibilliardselskap p? Oslo B?rs. Dette kan medf?re det f?rste plussresultatet for Pajero-mannen innanfor aksjehandelen. Dei som sj?lvsagt vil tene mest p? VS vil vere dei 2 ?verstkommanderande, aka Overlegane aka Commanders in Chief eller O-slaskane eller berre Skogens kongle og goggel.
Otievt kom til i VS sitt tredje ?r, og serverer artiklar s? sant han ikkje er i sj?en, p? fjellet, p? skulen, i garasjen eller i matfatet.

Andre som har kome til og fr? og medverka med skriveri og t?pelege kommentarar:
Tunafish var innom p? VS i tide og utide og kom med sine meiningar der det passa seg og ikkje passa seg. Ho kjem fr? Eikefjord som ligg i n?rheten av vegkrysset innanfor Flor? og har sannsynlegvis tatt skade av noko der.
Floff og Leis kan ogs? nemnast, sj?lv om dei berre har vore innom i kortare tidsrom utan ? gjere stort.

Vi kan ?g nemne at VS er eit forum for offentleg slagsm?l mellom Flor? (blindvegen, post-publ. anm.) og F?rde (det s?kalla vegkrysset), med sm? innspel best?ande i at Bergen er verdens navle. Etter kvart som nye skribentar har kome til (noko svak tilstr?yming) har desse diskusjonane f?tt fleire deltakarar, men ingen har vist seg like sta som dei fr? f?rstnemnde kommunar.

goggel:
Klikk her for ? sj? alle goggel sine artiklar p? VS

Ein s?t Playboy fra Noregs vestlegaste by. Er nerden p? VS, s? lenge vi ikkje kommer innom Webdesign, d? goggel ikkje har egenskapa til slikt og er vel eit av f? punkter der goggel innr?mmer at xxl er beire enn goggel.

H?yde: 6.14 fot lengder
Vekt: Nesten 100 kg 🙂
Sivilstatus: Lykkelig gift med Petra
Drikker helst: Voksenbrus og Coca Cola
Diverse spesifikasjona: Mjuk, deilig, s?t og god. G?r Jern-Erna ein lang gang p? mjukhetsgraden.

Skogens kongle
Klikk her for ? sj? alle Skogens kongle sine artiklar p? VS

Fr? den akkurat passelege byen F?rde, p? trygg avstand fr? kystslummen flor?.
Smiler mykje av lite. Held meg unna beiske drikkar som voksenbrus, kaffi og eddik. Dunkar borti spisse kantar n?r det skal vere.

Det lite kjende tapsprosjektet «agensi» som vi gjennomf?rte for nokre ?r sidan gjennom ord og bilete over MSN, resulterte i to kallenamn: XXL og 999. Det eine har overlevd heilt til nyare tid (det andre var fr? flor?). Seinare har det likevel vorte utskifta, utan at det hindrar visse i ? halde fram med ? bruke det.

Tynnslitne webdesignkunnskapar d? dei sjeldan er i bruk, men l?rer programmering parallelt med goggel.

Pajero-mannen
Klikk her for ? sj? alle?Pajero-mannens sine artiklar p? VS

PM . ingen over ingen ved siden. VS» b?rebjelke leverer hele tiden, mens de andre bandittene er opptatt av dele overskuddet mellom seg p? sveitsiske kontoer. VS» fremtidsh?p som ser muligheter der andre snur. VS» hjernekapital som utvikler og korrigerer der slaraffene tar seg fri fra konsernet i m?neder om gangen.

Som aller h?gste sjefslege og ubestridt hersker if?lge seg sj?lv trekker goggel sterke tvil til korrektheten av Skogens Kongle og Pajero-mannens sj?lvskrivne notater og vil sei at det einaste som inneholder korrekt informasjon er goggel sitt lille notat.Comments are closed.